apple script

Een voorbeelddocument van beschikbare lettertypes maken

Wanneer er een groot aantal lettertypes op je Mac aanwezig dan kan het in sommige gevallen wel eens handig zijn om een overzicht te hebben van alle installeerde lettertypen. Met behulp van de Lettertypecatalogus applicatie en een Applescript wat standaard aanwezig is op je Mac kun je heel eenvoudig een voorbeelddocument van lettertypes maken.

Start de Lettertypecatalogus applicatie en selecter met de cmd⌘ toets ingedrukt de lettertypen waarvan je een voorbeelddocument wilt maken. Open hierna Finder en gebruikt de toetscombinatie shift⇧ + cmd⌘ + G, type in het nieuwe venster het volgende pad: