deamon

Syslog informatie ontvangen in OS X Console

De syslog daemon van Mac OS X 10.5 en 10.6 is in staat om syslog berichten te ontvangen van andere devices in je netwerk zoals bijvoorbeeld een router, printer, Aiport Express of Time Capsule.

Standaard is de optie om syslog berichten te ontvangen uitgeschakeld. Je kan de syslog berichten ontvangen door de NetworkListener van de syslog daemon te activeren in het syslogd voorkeuren bestand.

Open met een tekst editor het bestand com.apple.syslogd.plist welke je terug kan vinden in de folder: root ▸ Systeem ▸ Bibliotheek ▸ LaunchDaemons.

TFTP deamon activeren onder OS X

Terminal

Iedere Mac OS X client heeft standaard de beschikking over TFTP server functionaliteit. Deze TFTP server deamon kan je activeren en testen door de onderstaande punten te doorlopen.

1. Open terminal en switch naar het root account

    $ sudo su - root

2. Maak een directory aan die de root van de TFTP server wordt.

    # mkdir /Users/richard/tftp
    # chmod 777 /Users/richard/tftp


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!