history

OS X Terminal: het history commando gebruiken

Wanneer je niet regelmatig gebruik maakt van OS X Terminal dan kan het herinneren van commando’s erg lastig zijn. Ieder commando dat wordt uitgevoerd onder OS X Terminal wordt opgeslagen in een historie. Deze historie kun je opvragen met behulp van het commando history.

Het commando geeft je een compleet overzicht van alle uitgevoerde commando’s inclusief een regelnummer waarvan we heel handig gebruik kunnen maken. Open een OS X Terminal venster en type het onderstaande commando om de historie te bekijken:


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!