rtf

HTML opmaak bekijken/bewerken in Teksteditor

De standaard in OS X aanwezige Teksteditor is een ontzettend handige en vooral goede editor waarmee je snel een tekstbestand kunt bewerken. Teksteditor kan werken met documenten in RTF (rich text format) opmaak en platte tekst. Wanneer je een stuk tekst vanaf een webpagina kopieert in Teksteditor dan wordt de opmaak meegenomen (plaatjes, hyperlinks, etc).

Wil je alleen de platte tekst hebben dan selecteer je de menu optie: Opmaak ▸ Converteer naar platte tekst, of gebruik de toetscombinatie: shift⇧ + cmd⌘ + T. Met behulp van Teksteditor is het ook mogelijk HTML bestanden te openen. Het HTML bestand zal na het openen 'gerendered' worden weergeven zoals dit ook gebeurt in een webbrowser.

Terminal: Lettertype en tekstgrootte aanpassen

Met behulp van OS X Terminal is het mogelijk om verschillende document types te converteren naar een ander formaat. Naast het opgeven van een document type is het ook mogelijk om het lettertype en de grootte aan te passen.

Voor het converteren van documenten kan gebruik worden gemaakt van het commando textutil in combinatie met de onderstaande opties:

textutil -convert filetype -font fontfamily -fontsize xx bestandsnaam.txt

Voorbeeld: Wanneer je het tekstbestand 'appletips.txt' wilt converteren naar RTF document (RichText Format) in het lettertype Helvetica met als font-grootte 36 dan gebruik je het volgende commando:


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!