schermopname

Schermopnames maken met QuickTime Player

Met de standaard Quicktime Player van Mac OS X 10.6 is het heel eenvoudig om een schermopname te maken. Dit kan handig zijn als je bijvoorbeeld iemand iets wilt uitleggen of een kort instructie filmpje wilt maken.

Start de Quicktime Player die kan terugvinden in de Programma’s map en ga naar de menuoptie Archief ▸ Nieuwe schermopname... Of gebruik de toetscombinatie control + cmd⌘ + N. Er verschijnt een zwart ‘Schermopname’ venster.