stil

iOS 9iOS 9: Siri in stille modus gebruiken

Siri logo iOS

Wanneer je Siri activeert door de thuisknop enige momenten in te drukken zal er een geluid klinken, je kan dan een commando uitspreken en Siri gaat aan de slag. De feedback van Siri zal hierna via de speaker klinken.

In iOS 9 is het mogelijk Siri stil te houden wanneer de stille modus actief is, ook kun je Siri altijd stil houden hoe lees je hieronder terug. Let wel, Siri maakt geen geluid meer bij het activeren, dit is vervangen door trillen.