tiger

OS X: DNS Flush uitvoeren (archief)

Wanneer je een website bezoekt wordt normaal gesproken de DNS server van je internet provider geraadpleegd om het bijbehorende IP adres van de website op te vragen. De DNS server is een soort database waarin alle url's staan met hun bijbehorende IP adressen.

Als je eenmaal de website hebt bezocht wordt de URL en het IP adres tijdelijke aan de lokale DNS cache van je Mac toegevoegd. Hierdoor hoeft niet iedere keer opnieuw de DNS server te worden benaderd en wordt de verbinding sneller opgezet.

OS X: Finder vloeiender op een ‘oude’ Mac

Finder maakt sinds OS X 10.4 (tiger) gebruik van een groot aantal visuele effecten zoals het zoom effect van de iconen, het openen van folders en het 'uitvouwen' van opties in bijvoorbeeld de info velden (command-I). Het grote nadeel van deze mooie effecten is dat ze op een 'oude' mac voor veel vertraging zorgen waardoor het werken met Finder niet soepel meer zal verlopen.

Het uitschakelen van de visuele effecten zorgt ervoor dat alles een stuk vloeiender zal werken. Open een nieuwe terminal sessie en type de commando's:


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!