UDP

Syslog informatie ontvangen in OS X Console

De syslog daemon van Mac OS X 10.5 en 10.6 is in staat om syslog berichten te ontvangen van andere devices in je netwerk zoals bijvoorbeeld een router, printer, Aiport Express of Time Capsule.

Standaard is de optie om syslog berichten te ontvangen uitgeschakeld. Je kan de syslog berichten ontvangen door de NetworkListener van de syslog daemon te activeren in het syslogd voorkeuren bestand.

Open met een tekst editor het bestand com.apple.syslogd.plist welke je terug kan vinden in de folder: root ▸ Systeem ▸ Bibliotheek ▸ LaunchDaemons.

Overzicht TCP/UDP poorten OS X Applicaties en services (archief)

network

Een verbinding hebben met Internet is de gewoonste zaak van de wereld geworden, veel applicaties en Mac OS X systeem services maken gebruik van communicatie met het internet. Deze communicatie zowel lokaal als naar het internet gebeurd op IP-basis met gebruik van TCP en UDP poorten.

Voor een goede werking van Applicaties en Services dienen deze TCP en UDP poorten bereikbaar te zijn van en naar je Mac. Wanneer een poort bijvoorbeeld is gesloten op een firewall of wordt geblokkeerd op je router kan dit een een correcte werking van de applicatie in de weg staan.