versions

10.7OS X Lion: De revisie historie van documenten verwijderen

In Mac OS X 10.7 heb je de beschikking over de nieuwe Versies (Versions) optie. Met behulp van deze functie is het mogelijk om een eerdere versie van een document terug te halen. De meeste Lion gebruikers hebben ondertussen kennis gemaakt met Versies.

Wanneer je gebruik maakt van documenten met gevoelige informatie dan kan het in bepaalde gevallen wenselijk zijn om geen revisies van het document op je harddisk te hebben. Naast privacy redenen kun je de revisies map ook wissen op het moment dat de Versies-functie niet naar behoren werkt. De revisies van het document worden opgeslagen in de verborgen map DocumentRevisions-V100.

10.7Time Machine: Automatisch vergrendelen van documenten

Wanneer je onder Mac OS X Lion gebruik maakt van Time Machine voor je back-ups, dan wordt er met betrekking tot verslons een extra feature actief. Deze zorgt ervoor dat documenten 14 dagen na de laatste bewerking automatisch worden vergrendeld.

Apple geeft aan dat hierdoor wordt voorkomen dat er ongewenste wijzingen in documenten plaatsvinden. Op zich een vreemde keuze om alle documenten automatisch te vergrendelen omdat je ook handmatig een document kunt vergrendelen.

Een document kun je vergrendelen door op het driehoekje achter de naam in de titelbalk te klikken en de optie 'Vergrendelen' te selecteren.


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!