15 maart 2010

OS X Terminal prompt aanpassen

Wanneer je veel met OS X Terminal werkt, dan wil je deze zo goed mogelijk afstemmen op je eigen wensen. Veel mensen passen daarom de kleur, lettertype en de transparantie van het venster aan. Dit is allemaal mogelijk via de Voorkeuren in het Terminal menu.

Wat veel gebruikers vaak niet aanpassen is de prompt van OS X Terminal. Standaard ziet deze er meestal zo uit:

Computernaam:huidigedirectory Gebruiker$

Door het aanmaken van een profile bestand, kun je deze ook naar eigen wens aanpassen. Open een terminal en voer de volgende commando's uit:

▸ Ga naar de root van je home-map:

cd ~

▸ Open met de nano editor het .profile bestand, als deze nog niet bestaat dan wordt deze automatisch aangemaakt.

nano .profile

▸ Plaats in het bestand de nieuwe prompt:

export PS1="Prompt: "

Sluit nano nu met behulp van de toets combinatie ctrl+X. Toets Y om de file aan te maken, en druk vervolgens Enter om de filenaam te bevestigen.

Om de wijziging actief te krijgen dien het profile opnieuw te laden dit kan je doen door OS X Terminal te herstarten of met het commando:

. .profile

De prompt die we nu gemaakt hebben is zeer eenvoudig. Je kunt in de prompt ook gebruik maken van verschillende variabelen. Hieronder vind je een klein overzicht van een aantal variabelen en wat voorbeelden:

 • \d - Datum
 • \h - Computernaam
 • \H - Computernaam voor de punt
 • \n - Nieuwe regel
 • \t - Tijd (24 uur: HH:MM:SS)
 • \T - Tijd (12 uur: HH:MM:SS)
 • \# - Commando nummer
 • \w - Complete folder structuur
 • \W - Huidige folder
 • \u - Gebruikersnaam

Enkele voorbeelden:

export PS1="\u@\H-\W:"

Export PS1="\t@\H-\w: "Reacties


 • Marcel Kraan

  12 mei 2011 om 9:37

  Deze is wel een beetje SUN
  PS1=’${USER}@${HOSTNAME%%.*}:${PWD/#$HOME/~}> ‘

 • Fabian

  15 juni 2011 om 23:14

  Bij mij staat er dit voor? unknown-c8-2a-14-1b-0c-24. Wat kan ik hier tegen doen?

Een reactie toevoegen:Do NOT follow this link or you will be banned from the site!