woensdag 11 april 2012

10.7Tekst omzetten naar een audiobestand

In Mac OS X 10.7 Lion is het mogelijk om een geselecteerde tekst om te zetten naar gesproken tekst. Deze optie is beschikbaar in het context-menu wanneer je een stuk tekst hebt geselecteerd. Selecteer de optie 'Voeg toe aan iTunes als gesproken tekst' er verschijnt nu een venster waarmee je het bestand een naam kunt geven en een stem kunt selecteren.

Wanneer je een van de standaard Mac OS X stemmen gebruikt dan zul je merken dat je weinig tot niets kunt verstaan van de gesproken tekst. De standaard stemmen hebben zijn namelijk bedoeld voor de Engelstalige gebruikers. Gelukkig kun je in Mac OS X 10.7 Lion een stem met Nederlands of Belgisch accent toevoegen waardoor je de gesproken tekst wel goed kunt verstaan.

Terminal: Lettertype en tekstgrootte aanpassen

Met behulp van OS X Terminal is het mogelijk om verschillende document types te converteren naar een ander formaat. Naast het opgeven van een document type is het ook mogelijk om het lettertype en de grootte aan te passen.

Voor het converteren van documenten kan gebruik worden gemaakt van het commando textutil in combinatie met de onderstaande opties:

textutil -convert filetype -font fontfamily -fontsize xx bestandsnaam.txt

Voorbeeld: Wanneer je het tekstbestand 'appletips.txt' wilt converteren naar RTF document (RichText Format) in het lettertype Helvetica met als font-grootte 36 dan gebruik je het volgende commando: