30 mei 2012

iMessage: URL handles gebruiken

Met behulp van een 'URL-handle' is het mogelijk om een bepaalde applicatie-actie te starten vanuit de adresbalk in een webbrowser. Deze handles kunnen ook verwerkt worden in een HTML href code. Op deze manier kun je op een website direct een link maken naar je iMessage account.

Na het klikken of tappen op de link zal automatisch de berichten applicatie worden gestart en krijgt de bezoeker de mogelijkheid om een bericht te sturen. Vanzelfsprekend dient de bezoeker ook een iMessage account te bezitten om een bericht te kunnen sturen.

• Mac OS X
URL-handle: imessage://naam@appleid.com

HTML Code:

<a href="imessage://naam@appleid.com">Stuur een Mac iMessage bericht</a>

• iOS 5+
URL-handle: sms://naam@appleid.com

HTML Code:

<a href="sms://naam@appleid.com">Stuur een iOS iMessage bericht</a>

Zoals je kunt zien is de handle voor iOS en Mac OS X verschillend. Met behulp van het onderstaande PHP script wordt automatisch gedetecteerd wat het besturingssysteem van de bezoeker is en de juiste handle weergegeven. Hierdoor werkt de link op zowel een iOS apparaat als Mac OS X.

&lt;?php
$useragent = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
if(preg_match('/Macintosh/',$useragent)) $os = 'imessage';
elseif(preg_match('/iPhone/',$useragent)) $os = 'sms';
else $os = 'sms';
echo $os; ?&gt;

Beau, bedankt voor de tip!Reacties


  • Jan Erik

    30 mei 2012 om 12:01

    Handig handig!! Maar je kunt de elseif gewoon weglaten. Beetje dubbelop

  • Tias

    5 juni 2012 om 18:51

    Wil imessage

Een reactie toevoegen: