15 mei 2012

Mac OS X: De eject-toets gebruiken

Wanneer je veelvuldig gebruik maakt van Mac OS X zul je merken dat toetscombinaties enorm goed van pas kunnen komen om alles sneller en soepelder te laten verlopen. Zo kun je snel gegevens kopiëren en plakken, een programma afsluiten of een webpagina opnieuw laden. Bijna achter elke functie in Mac OS X, schuilt er een toetscombinatie.

Ook voor de sluimer, herstarten of om de Mac af te sluiten kan er een toetscombinatie gebruikt worden. Met behulp van de eject-toets op je toetsenbord is het mogelijk om deze en nog meerdere functie door Mac OS X te laten uitvoeren. In onderstaand overzicht vind je enkele handige toetscombinaties terug waarbij je de eject-toets gebruikt.

De volgende toetscombinaties zijn vanzelfsprekend alleen te gebruiken als je beschikt over een Mac toetsenbord met een eject-toets.

ctrl^ + eject⏏
Er verschijnt een dialoogvenster met de volgende opties: Herstart, Sluimer, Annuleer of Zet uit. Door te drukken op de R-toets zal OS X herstarten, druk S om de sluimerstand te activeren, Esc om te annuleren of Enter om de Mac uit te zetten.

ctrl^ + option⌥ + cmd⌘ + eject⏏
Stopt alle programma's en schakelt de Mac uit.

cmd⌘ + option⌥ + eject⏏
Zet de Mac in sluimerstand.

ctrl^ + cmd⌘ + eject⏏
Stopt alle programma's en herstart de Mac.

shift⇧ + ctrl^ + eject⏏
Zorgt ervoor dat alle beeldschermen in de sluimerstand gezet worden.

Aan/uit-knop
Houd de aan/uit-knop gedurende zes seconden ingedrukt om de Mac geforceerd uit te schakelen.

Toetscombinaties voor gebruikers van een MacBook Air zonder eject-toets

Wanneer je beschikt over de laatste generatie MacBook air zal je merken dat er geen Eject-toets aanwezig is op je toetsenbord. Deze is namelijk vervangen door de aan en uit knop. Voorals nog is er geen mogelijkheid om een bepaalde toets toe te wijzen als eject-toets.

Wanneer je de aan/uit-toets ingedrukt houdt voor enkele momenten zal er het dialoogvenster verschijnen met de opties: Herstart, Sluimer, Annuleer of Zet uit. Net zoals in bovenstaand schema is het mogelijk om met behulp van de R-, S-, Esc-, of enter-toets de gewenste actie uit te voeren.

Meer handige toetscombinaties kun je hier terugvinden.Reacties


 • Jasper

  15 mei 2012 om 9:18

  ??? Das gek… Ik heb rechtsboven een Eject knop … Icoontje…easy

 • Jasper

  15 mei 2012 om 9:21

  Add an Eject Item to the Menu BarOpen a Finder window and navigate to /System/Library/Core Services/ Menu Extras.Double-click the Eject.menu item in the Menu Extras folder.The Eject menu item will be added to your Mac’s menu bar. It will have the eject icon, which is a chevron with a line below it. If you click on the Eject menu item, it will display all of the CD/DVD drives attached to your Mac, and provide the option to ‘Open’ or ‘Close’ each drive, depending on its current state.

 • Annie

  15 mei 2012 om 15:54

  Fijne tip, alles in een keer stoppen en afsluiten.

 • Laurens

  15 mei 2012 om 21:01

  Bedankt voor de tips!

Een reactie toevoegen: