13 februari 2011

Terminal directory weergeven in Web browser

Met behulp van Python is het mogelijk om snel een HTTP server op te zetten en de huidige directory van Terminal in een Web browser weer te geven. De Web browser maakt het mogelijk om door folders te bladeren en files te downloaden. Ook worden verborgen bestanden op de pagina weergegeven. Deze zijn standaard in Finder niet zichtbaar.

Python is een Object gebaseerde programmeertaal die standaard geïnstalleerd staat op iedere Mac. Python kan samenwerken met Apple events, Standaard Mac libraries en Mac applicaties geschreven in Python.

Om te kijken welke versie van Python geïnstalleerd staat op jou Mac open je een Terminal venster en geef je het volgende commando in python. Er wordt nu weergeven welke versie geïnstalleerd staat. Ook wordt meteen de interface van Python geopend. Hier is het mogelijk om commando's in te geven, bijvoorbeeld 2 + 6 Enter. Als resultaat zal er 8 weergegeven worden. Om je directory in een Web browser weer te geven heb je de Python interface niet nodig. Deze kun je afsluiten met het commando exit()

Wanneer je weer terug bent in Terminal, ga je naar de folder die je wilt gaan weergeven als Webpagina bijvoorbeeld: cd /Users/Mark/. Eenmaal in deze folder geef je het volgende commando:

python -m SimpleHTTPServer

Er zal nu een locale HTTP server op poort 8000 gestart worden.

Open een Web browser en surf naar het volgende adres: http://localhost:8000 of http://127.0.0.1:8000. Er zal nu een overzicht van de files weergeven worden. Door op een folder te klikken zal de inhoud van de folder weergegeven worden.

Om de HTTP server op een andere poort te starten (bijv. 8080) gebruik je het volgende Terminal Commando:

python -m SimpleHTTPServer 8080

Om de HTTP server weer te stoppen druk je in Terminal op CTRL + C of sluit je de Terminal applicatie.Reacties


Er zijn nog geen reacties op dit bericht!

Een reactie toevoegen: