19 november 2011

Automator: Een eigen leeslijst voorziening aanmaken

In Mac OS X Lion heb je mogelijk om gebruik te maken van de leeslijst, een handige functie waarmee je urls kunt toevoegen aan een lijst om ze op een later tijdstip nog te bekijken.

Je kunt urls onder andere toevoegen met de leeslijst knop in de menubalk van Safari en met behulp van het context menu in Mac OS X. Selecteer in een willekeurige applicatie de url die je wilt toevoegen en klik hierop met de secundaire muisknop. Onder de voorzieningen zie je de optie 'Voeg toe aan leeslijst'.

Een klein probleem van de context-menu optie is dat niet alle urls worden geaccepteerd. Wanneer een url niet vooraf worden gegaan door http:// kan het voorkomen dat de url niet aan de leeslijst wordt toegevoegd. Dit 'probleem' kan zich ook voordoen wanneer je verkorte urls wilt toevoegen.

Je kunt dit probleem omzeilen door je eigen voorziening te maken die iedere willekeurige url toevoegen aan de leeslijst zonder eerst de structuur te controleren.

1. Open Automator en kies in het overzicht voor ‘Voorziening’.

2. Selecteer bovenin het takenreeks venster bij Voorziening: ontvangt ‘ekst’ in ‘alle programma's’.

3. Ga naar de bibliotheek-kolom in Automator en selecteer de actie ‘Hulpprogramma’s’ ▸ ‘Voer Applescript uit’, sleep deze in het takenreeks venster.

4. Kopieer het volgende script in de Applescript actie:

on run {input, parameters}
 
	set theItem to item 1 of input
 
	if theItem starts with "http://" or theItem starts with "https://" then
		set theUrl to theItem
	else
		set theUrl to "http://" & theItem
	end if
 
	tell application "Safari"
		add reading list item theUrl
	end tell
 
	return theUrl
 
end run

5. Sla de voorziening op via Archief ▸ Bewaar en geef deze een naam zoals bijvoorbeeld: 'Leeslijst'.

Vanaf nu kun je iedere willekeurige url selecteren en deze toevoegen aan de leeslijst met behulp van het contextmenu (secundaire muisknop) ▸ Voorzieningen ▸ Leeslijst.

Eventueel kun je ook een eigen toetscombinatie toekennen aan de voorziening:

Ga naar  ▸ Systeemvoorkeuren ▸ Toetsenbord ▸ Toetscombinaties en selecteer in de linkerkolom 'Voorzieningen. In de sectie 'Tekst' kom je de nieuwe aangemaakte 'Leeslijst' voorziening tegen. Klik rechts naast het het label om een toetscombinatie toe te kennen aan de nieuwe voorziening.

Script source: https://gist.github.com/1119049Reacties


  • Henk

    19 november 2011 om 9:18

    Super, ik kom sommige links vanuit Twitter niet toevoegen. Met dit script werkt het prima!

Een reactie toevoegen:Do NOT follow this link or you will be banned from the site!