1 oktober 2011

Commando aliassen gebruiken in Terminal

Onder OS X Terminal kan je gebruik maken van een persoonlijk profiel dat wordt geladen wanneer OS X Terminal start. Het terminal profiel wordt opgeslagen in het .profile tekstbestand. In dit bestand kan je aliassen aanmaken voor commando’s.

Wanneer je bijvoorbeeld de directory listing in volledig formaat wilt weergeven dan gebruik je daarvoor het commando ls -Gl . Met behulp van een alias kan je hier een verkort commando van maken zoals bijvoorbeeld ll

In het .profile plaats je dan de onderstaande regel:

alias ll="ls -Gl"

Je kan een alias aan je .profile toevoegen door deze te openen met nano, gebruik hiervoor het onderstaande commando:

nano ~/.profile

Als het .profile bestand nog niet bestaat dan wordt deze automatisch aangemaakt. Je kunt nu naar behoefte je eigen aliassen toevoegen. Een aantal handige voorbeelden om je op weg te helpen:

mute - Het geluidsvolume uitschakelen

alias mute="osascript -e 'set volume output muted true'"

maxvol - Het geluidsvolume maximaliseren

alias maxvol="sudo osascript -e 'set volume 10'"

ips - Overzicht van ip adressen die je Mac gebruikt

alias ips="ifconfig -a | perl -nle'/(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)/ && print $1'"

myip - Weergave van je publiek internet adres

alias myip="dig +short myip.opendns.com @resolver1.opendns.com"

flush - DNS flush uitvoeren

alias flush="dscacheutil -flushcache"

ping - Een ping 5 maal uitvoeren in plaats van oneindig

alias ping="ping -c 5"

ql - Quick Look activeren in de grafische interface

alias ql="qlmanage -p 2>/dev/null"

Je sluit nano weer af met behulp van de toets combinatie ctrl+X. Toets Y om de wijzigingen te bewaren en druk vervolgens op Enter om de filenaam te bevestigen.

Om de aliassen actief te krijgen dien je het profile opnieuw te laden dit kan je doen door OS X Terminal te herstarten of met behulp het commando:

. .profile

Vanaf dat moment kan je gebruik maken van de toegevoegde aliassen.Reacties


  • Marcel Kraan

    2 oktober 2011 om 9:40

    Jeetje die Larry Wall toch heeft ie er weer een kortere regel van gemaakt,
    Als je geen perl hebt kan het ook zo

    ifconfig |grep -E inet\ [0-9]+.[0-9]+.[0-9]+.[0-9]+ | awk {‘print $2’}

Een reactie toevoegen: