2 mei 2013

Finder: Menu restricties activeren

Het is mogelijk om restricties aan het gebruik van OS X Finder toe te kennen, dit kan met behulp van aanpassingen in de com.apple.finder property list. Deze optie kan handig zijn wanneer je bepaalde Finder menu opties wilt uitschakelen op een Mac die bijvoorbeeld voor demo doeleinden of door meerdere gebruikers wordt gebruikt.

Hieronder vind je een lijst met 7 beschikbare opties en de bijbehorende Terminal commando's, de restricties worden toegekend op gebruikersniveau en kunnen dus individueel per account worden toegepast.


ProhibitGoToFolder
Uitschakelen menu optie Ga ▸ Ga naar map.. ⇧⌘G.

defaults write com.apple.finder ProhibitGoToFolder -bool true


ProhibitFinderPreferences
Uitschakelen menu optie Finder ▸ Voorkeuren.. ⌘,

defaults write com.apple.finder ProhibitFinderPreferences -bool true

ProhibitEmptyTrash
Uitschakelen menu optie Finder ▸ Leeg prullenmand ⇧⌘⌫

defaults write com.apple.finder ProhibitEmptyTrash -bool true

ProhibitEject
Uitschakelen menu optie Archief ▸ Verwijder [volume] ⌘E

defaults write com.apple.finder ProhibitEject -bool true

ProhibitConnectTo
Uitschakelen menu optie Ga ▸ Verbind met server ⌘K

defaults write com.apple.finder ProhibitConnectTo -bool true

ProhibitBurn
Uitschakelen menu optie Archief ▸ Brand ....

defaults write com.apple.finder ProhibitBurn -bool true

ProhibitGoToiDisk
Uitschakelen menu optie Ga ▸ iDisk ▸ Mijn iDisk ⇧⌘I

defaults write com.apple.finder ProhibitGoToiDisk -bool true

Alle bovenstaande aanpassingen worden pas actief nadat OS X Finder is herstart dit kan je doen met het Terminal commando:

killall Finder

Alle aanpassingen kunnen weer ongedaan worden gemaakt door de betreffende sleutel te verwijderen met het commando:

default delete com.apple.finder [sleutel]

Voorbeeld:

defaults delete com.apple.finder ProhibitConnectTo

Geupdate articleReacties


Er zijn nog geen reacties op dit bericht!

Een reactie toevoegen: