6 oktober 2010

iTunes Restricties activeren (MCX)

Wanneer je een groot aantal Macs in een netwerk beheert dan kan je gebruik maken van Managed Clients for Mac OS X (MCX). Managed clients is een methode om bepaalde rechten toe te kennen of restricties op te leggen aan OS X clients in het lokale netwerk.

Voor iTunes (versie 8.1 en hoger) zijn er een groot aantal restricties beschikbaar waarmee je bepaalde functionaliteit kan uitschakelen. Natuurlijk kan je deze restricties ook met behulp van OS X Terminal uitvoeren op een stand-alone Mac. Met de komst van iTunes 10 zijn er weer enkele nieuwe restricties door Apple toegevoegd aan de lijst.

Hieronder vind je het complete overzicht van restricties die je kan toepassen op iTunes, sluit iTunes af en start OS X Terminal om de onderstaande commando's uit te kunnen voeren.

▸ Uitschakelen van de iTunes software update controle.
defaults write com.apple.itunes disableCheckForUpdates -bool YES

▸ Uitschakelen van de mogelijkheid tot downloaden van album art.
defaults write com.apple.itunes disableGetAlbumArtwork -bool YES

▸ Uitschakelen gebruik van plugins (b.v. Last.fm en visualizers).
defaults write com.apple.itunes disablePlugins -bool YES

▸ Openen van audio streams uitschakelen (b.v. internet radiostations).
defaults write com.apple.itunes disableOpenStream -bool YES

▸ Uitschakelen van opties/communicatie met Apple TV's in het netwerk.
defaults write com.apple.itunes disableAppleTV -bool YES

▸ Uitschakelen van de Podcasts sectie.
defaults write com.apple.itunes disablePodcasts -bool YES

▸ Uitschakelen van de iTunes Music Store (iTMS).
defaults write com.apple.itunes disableMusicStore -bool YES

▸ Uitschakelen van de optie muziek te delen over het netwerk.
defaults write com.apple.itunes disableSharedMusic -bool YES

Alleen beschikbaar vanaf iTunes 10:

▸ Uitschakelen van de automatische update check van App's
defaults write com.apple.itunes disableCheckForApplicationUpdates -bool YES

▸ Uitschakelen van device firmware updates (iPhone, iPad, iPod)
defaults write com.apple.itunes disableCheckForDeviceUpdates -bool YES

▸ Uitschakelen van de optie thuisdeling
defaults write com.apple.itunes disableHomeSharing -bool YES

Restricties kunnen weer ongedaan worden gemaakt door YES te vervangen door NO.

• geupdate artikelReacties


Er zijn nog geen reacties op dit bericht!

Een reactie toevoegen:Do NOT follow this link or you will be banned from the site!