10 augustus 2011

OS X Terminal: Het klembord gebruiken

In de grafische interface van Mac OS X kan je met behulp van de toetscombinaties cmd⌘+C (kopiëren), cmd⌘+V (plakken) en cmd⌘+X (knippen) gebruik maken van het OS X klembord (clipboard).

Onder OS X Terminal is het ook mogelijk om toegang te krijgen tot het klembord van de grafische interface. Hiervoor heb je de beschikking over de commando's pbcopy en pbpaste. Hoe kan je deze commando's gebruiken?

• pbcopy

Met dit commando kun je de output van een terminal commando direct in de buffer van het klembord plaatsen. Hiervoor maken we gebruik van de pipe | optie. Wanneer je bijvoorbeeld de inhoud van een map naar het klemboard wilt kopiëren dan gebruik je het commando:

ls -al | pbcopy

Open hierna teksteditor of een andere applicatie waarmee je tekst kunt bewerken. Met behulp van cmd⌘+V (plakken) wordt de output van het terminal commando ls -al in het document geplaatst.

• pbpaste

Met dit commando kan je het klembord onder OS X Terminal uitlezen en weergeven wat de inhoud er van is. Wanneer je het bovenstaande ls -al | pbcopy commando hebt uitgevoerd dan je deze ook weer uitlezen door middel van commando: pbpaste. Natuurlijk werkt dit ook met tekst die in de grafisch interface met cmd⌘+C op het klembord is geplaatst.

Je kan dit commando ook gebruiken om de inhoud van het klemboard in een tekstbestand op te slaan. Dit kan je doen met een '>' redirect. Bijvoorbeeld:

pbpaste > appletips.txt

Hiermee wordt de inhoud van het klembord opgeslagen in het bestand appletips.txt. Je kan dit controleren door het tekstbestand te openen met teksteditor of het commando:

cat appletips.txtReacties


  • tester

    10 augustus 2011 om 11:57

    Zou cat appletips.nl niet cat appletips.txt moeten zijn in het voorbeeld ?

Een reactie toevoegen: