23 oktober 2012

10.8Processen geforceerd stoppen met behulp van het pkill commando

Wanneer je regelmatig gebruik maakt van terminal is er sinds OX X 10.8 Moutain Lion een nieuw commando beschikbaar. Eerder kende we al het 'killall' commando, hierdoor is het mogelijk bepaalde applicatie en processen geforceerd te stoppen. Voorbeelden hiervan zijn om het Dock of Finder opnieuw te herstellen.

In Mountain Lion kan je gebruik maken van het 'pkill' commando, deze heeft verschillende functies. Bekijk hiervoor onderstaand commando's, Terminal kun je openen via Programma's ▸ Hulpprogramma's.

Basis commando

pkill naam-applicatie

Vervang in bovenstaand commando 'naam-applicatie' door de naam applicatie, voorbeelden zijn: Safari, Finder, Dock, enzovoorts.

Processen met specifieke beginletter

pkill S*

Het is mogelijk om alle processen doe met één dezelfde letter beginnen onmiddellijk geforceerd te stoppen. Vervang hiervoor in bovenstaand commando de letter S door een gewenste letter, alle processen en applicatie met de letter S zullen dan worden gestopt.

Processen stoppen van andere gebruikers

pkill -U gebruiker actie

Vervang in bovenstaand commando 'gebruiker' door de gebruikersnaam en vervang 'actie' door het proces of applicatie dat dient gestopt te worden. Voorbeelden hiervan is 'wesley' en 'Finder'. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van een wachtwoord dien je onderstaand commando in te voeren:

sudo pkill -u gebruiker actie

Je kunt er ook voor kiezen om alle applicatie en processen te stoppen, vervang dan 'actie' in een sterretje (*).

Meer tips over terminal kun je hier terugvinden.Reacties


Er zijn nog geen reacties op dit bericht!

Een reactie toevoegen: